Nordic Financial Training

Advanced Derivatives Trading (ADT)

 

Anmäl Datum Plats Omfattning Pris (exkl moms)
BOKA 2013-09-16,17,18,19 Stockholm 4 dagar 22 000 kr

 

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig vill behärska handel av komplexa derivatstrukturer eller för dig som jobbar med riskhanteringen av derivatprodukter. ADT är en internationellt erkänd utbildning för dig som jobbar som Risk Manager, Options- och aktiemäklare och annan personal som kommer i kontakt med derivat dagligen.

 

Förkunskaper

Nordic Financial Trainings certifieringsprogram ”Certifierad Rådgivare – Optioner” eller motsvarande kunskaper.

 

Beskrivning

Under fyra intensiva dagar lär sig kursdeltagarna bl. a. att hantera kort- och långsiktiga strategier, handla volatilitet och hantera risker i komplexa portföljer. Kursen är mycket praktiskt orienterad och bygger genomgående på faktiska händelser och erfarenheter från trading-golvet. Kursledare är Michael Tiemann med tio års erfarenhet som trader i Stockholm och New York.

 

Kursmål

Målsättning med kursen är att ge deltagarna de nödvändiga kunskaper som krävs för att behärska alla möjligheter och risker som tillhör handeln med derivat. Vid slutet av kursen skall deltagarna kunna bryta ner och identifiera risk i de mest komplexa portföljer samt kunna använda och handla dessa för att uppnå bästa tänkbara avkastning.

 

Kursen inkluderar ett omfattandet kursmaterial, luncher och boken “The Options Workbook” av Anthony J. Saliba

 

Kursspråk

Svenska

Produktblad

Produktblad