Nordic Financial Training

Derivat i portföljförvaltning

 

Anmäl Datum Plats Omfattning Pris (exkl moms)
BOKA 2013-05-30 Stockholm 1 dag 5 500 kr
BOKA 2013-09-11 Stockholm 1 dag 5 500 kr

 

Målgrupp

För alla som jobbar med derivat mot kund eller själv förvaltar portföljer med eller utan optioner. Denna kurs ger deltagarna kunskaper om hur man effektiv kan öka avkastningen av förvaltat kapital med hjälp av derivat.

 

Förkunskaper

Utbildningen ”Handel med derivatprodukter” eller motsvarande kunskaper.

 

Beskrivning

Kursen behandlar olika sätt att kombinera optioner utifrån olika utgångspunkter. Du lär dig att på ett mer aktivt sätt använda optioner i en aktieförvaltning genom att kombinera aktier med optioner. Vi går också igenom hur du anpassar din position utifrån marknadstro och volatilitetstro så att du på ett bättre sätt kan välja strategi i din optionshandel. Kursen behandlar också hur du följer upp positioner under löptiden och hur olika strategier påverkas under löptiden. Kursen ger dig kompetens att på ett mer aktivt sätt använda optioner i din handel oavsett om du är en långsiktig eller kortsiktig aktör.

 

Kursmål

Att på ett aktivt sätt använda optioner i en aktieförvaltning genom att kombinera aktier med optioner och terminer.

 

Kursledare

Michael Tiemann

 

Kursspråk

Svenska

Produktblad

Produktblad