Nordic Financial Training

Handel med derivatprodukter

 

Anmäl Datum Plats Omfattning Pris (exkl moms)
BOKA 2013-05-29 Stockholm 1 dag 5 500 kr
BOKA 2013-09-10 Stockholm 1 dag 5 500 kr

 

Målgrupp

Kurs i aktiederivat vänder sig till dig som vill komma igång och lära dig grunderna i derivathandel.

 

Förkunskaper

Till kursen behövs inga förkunskaper. Köp gärna vår engelska bok ”The Option Workbook” och skumma igenom den innan utbildningen.

 

Kursmål

Förståelse för handeln med derivatprodukter och hur man med enklare strategier kan dra nytta av underliggande kursrörelser.

 

Innehåll

Dagen börjar med att vi går igenom derivatmarknadens uppbyggnad och dess aktörer. Vi följer upp med att titta på de grundläggande optionsstrategierna och deras möjligheter och risker. Vi tittar närmare på optionernas värdering och realvärde samt tidsvärde. Efter lunch går vi igenom ”Grekerna” – Delta, Gamma, Theta och Vega – och deras påverkan på optionens pris och hur vi kan dra nytta av denna kunskap. Dagen avslutas med en övergripande genomgång av andra derivatrelaterade produkter såsom warranter, ETF:er, CFD’s, minifutures och certifikat. Under dagen kommer vi tillsammans att följa några utvalda derivat i realtid och deltagarna får själva ”handla” för att öka förståelsen för derivat.

 

Kursledare

Michael Tiemann

 

Kursspråk

Svenska

Produktblad

Produktblad