Nordic Financial Training

Licensieringsutbildning för specialister – SwedSec (6 dagar)

 

Målgrupp
Utbildningen vänder sig i första hand till anställda inom värdepappersinstitut som i sitt arbete har kundkontakter och ger rekommendationer till utomstående, utför transaktioner eller andra åtgärder med finansiella instrument. Härutöver omfattas även personer som utför affärer med finansiella instrument för sin arbetsgivare.

 

Förkunskaper
Allmänna kunskaper om värdepappersmarknader

 

Kursmål
Att kunna ta SwedSecs test för att bli licensierad

Syftet med licensiering är att upprätthålla allmänhetens förtroende för de företag som verkar på värdepappersmarknaden. Kvalitén och standarden på den personal som arbetar i dessa företag är av stor vikt för allmänhetens förtroende för den verksamhet som företagen bedriver. Av avgörande betydelse i detta sammanhang är kvalitén på rådgivningstjänster till kund och förvaltning av kunders medel i finansiella instrument.

 

Beskrivning
Hela kursen omfattar 6 dagar, som är uppdelade i 3 block om vardera 2 dagar. Kursen innehåller samtliga tre delområden som framgår enligt Swedsecs kunskapskrav.

De tre delområden som ingår i utbildningen är:

  1. Finansiella instrument, marknader och handel
  2. Ekonomisk analys
  3. Etik och regelverk

I kursavgiften ingår lunch, för- och eftermiddagskaffe samt kurslitteratur som skickas till deltagarna före kurstillfället (Medtag kurslitteraturen vid kurs).