Nordic Financial Training

Teknisk analys

Företag *
Deltagares namn *
Gata *
Email *
Postnummer
*
Telefon *

Ort

*
   
Meddelande *
  
Utbildning
Licensieringsutbildning för specialister - Swedsec
Licensieringsutbildning - Rådgivare - Swedsec
ÅKU - Årlig kunskaps uppdatering av Swedsec
Handel med aktier
Teknisk analys
Strukturerade produkter
Penning och obligationsmarknaden
Valutamarknaden
Räntederivat
Handel med derivatprodukter
Derivat i portföljförvaltning
Advanced Derivatives Trading
Diagnostest inför Insuresec licensiering
Uppdateringsutbildning inför Insuresec licensiering
Lexicon Företagsdiplom
Lexicon Livdiplom*
   
     
Anmäl Datum Plats Omfattning Pris (exkl moms)
BOKA 22/2 Stockholm 1 dag 5 500 kr
BOKA 17/4 Stockholm 1 dag 5 500 kr

 

Målgrupp

Denna kurs är uppbyggd för dem som vill lära sig grundläggande tillämpad teknisk analys.

 

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

 

Kursmål

Att lära sig grundläggande tillämpad teknisk analys.

 

Innehåll

Teknisk analys ur ett praktiskt perspektiv. Hur formationer, volym och swingtradingkoncept kan appliceras på en stor mängd olika marknader. Chartkonstruktion, linje graf, bar chart, open, high-low, close, Japanese candlestick, Charles Dow´s teorier.

 

Kursspråk

Svenska

 

Boka genom att klicka på önskat datum