Nordic Financial Training
Peter Ringbom

Grundare. Peter har hållit utbildningar i ett flertal ämnen under många år. 1998 började Peter att jobba som konsult för Stockholmsbörsen inom utbildningssektionen, men Peters stora engagemang och ledaregenskaper ledde till att han snabbt blev ansvarig för hela börsens utbildningsverksamhet. Under en period ansvarade Peter för över 20 anställda som tillhandahöll en mycket rik flora av utbildningar till finansmarknaden.

Peter Ringbom

Michael Tiemann

Michael Tiemann
Michael har en bakgrund som trader på bl.a. HQ, Carnegie och Swedbank. På HQ Bank var han under en period tradingchef och startade också bankens tradingverksamhet i New York. 2001 valde Michael att lämna den dagliga handeln och startade sitt eget utbildningsföretag, Delta Trading Institute. Företaget blev mycket framgångsrikt och höll avancerade derivatutbildningar från New York i väst via finanscentra i Europa till Hong Kong i öst. Michael utbildningar i derivat.

Lars Nordström
Lars verkar genom det egna företaget  som föreläsare och konsult inom värdepappersområdet. Han har aktivt deltagit i och följer fortlöpande utvecklingen av värdepappersmarknaden i Sverige och EU-länderna. Under ett par år arbetade han i London med flera EU-direktiv, bl a MiFID.
Lars har lång erfarenhet av värdepappershandelns utveckling när det gäller finansiella instrument, infrastruktur och regelverk. Han har under tjugo år varit knuten till branschorganisationen Svenska Fondhandlareföreningen. Dessförinnan hade han ledande befattningar i Handelsbanken och i SKF.
Lars Nordström

Torsten Örtengren Torsten Örtengren
Torsten är civilekonom och har en MBA från Handelshögskolan i Stockholm. Han har under de senaste 20 åren skaffat sig en bred erfarenhet i ledande befattningar inom finans, ekonomi och juridik. Torsten har tidigare varit projektledare på Aragon Fondkommission Corporate Finance,  transaktionsansvarig på Danske Bank Corporate Finance och chef för notering och bolagsövervakning på Stockholmsbörsen/Nasdaq OMX.Torsten har erfarenhet från 150-200 introduktioner och har utbildat i ämnet vid hundratals tillfällen sedan 1998. Han har utbildat cirka 6.000 styrelseledamöter och ledande befattningshavare i börsföretag om noteringskrav, informationsregler och insiderregler. Torsten har medverkat i ett stort antal transaktioner som affärsansvarig och projektledare. Idag jobbar Torsten som konsult med att hjälpa bolag att förbereda sig inför en börsnotering, som företagsmäklare och med styrelsefrågor.

Anders Ackebo
Anders verkade som noterings- och övervakningschef vid OMX- Stockholmsbörsen, och med tiden också för OMX sju samtliga börser, mellan åren 2001 och 2008. Innan dess hade Anders  byggt upp och ansvarat för Compliance-funktionen inom SEB-koncernen och bland annat representerat SEB i Fondhandlarföreningen.

Före tiden på SEB var Anders anställd vid Finansinspektionen som ansvarig för att ge tillstånd till och övervaka investmentbolag, banker och fondbolag. Senare var han också ansvarig för tillstånds- och rättsenheten inom försäkringsavdelningen. Han har under en lång tid varit verksam som  föreläsare inom det finansiella området och är en av författarna till boken Börsrätt. Han är också ledamot av Aktiemarknadsnämnden.

Anders Ackebo

Max von Liechtenstein

Max von Liechtenstein

 

Max är ordförande i Sveriges Tekniska Analytikers Förening och håller företagets utbildning i Teknisk Analys. 

Jonas Schödin
Jonas har gedigen erfarenhet och vana av frågeställningar inom risk och clearing bland annat genom chefspositioner för Risk Managament på Kaupthing Bank Sverige AB och Neonet AB.  Han har också en bakgrund på NASDAQ OMX clearing.

Bengt Jansson

Bengt har lång erfarenhet från Risk Management inom NASDAQ OMX Derivatives där han huvudsakligen hanterat riskmodeller, kapitalmodeller samt värdering av olika derivat. Bengt har också arbetat som Chef för Risk Management på Folksam Kapitalförvaltning. Under de senaste åren har han drivit enskild konsultfirma inom kvantitativ Risk Management.

Jonas Schödin och Bengt Jansson