Nordic Financial Training

Nordic Financial Training

Kontakta oss
Peter Ringbom +46 704 97 98 01 peter.ringbom@nordicfinancialtraining.com

Orgnr 556761-6205
BG 352-7736

Historia
Nordic Financial Training består sedan 2010 av Peter Ringbom, som tidigare ledde NASDAQ OMX´s tidigare utbildningsavdelning Financial Training, och Michael Tiemann från det egna företaget Delta Trading Institute. Från 1986 utbildade börsen i egen regi, såväl auktoriserande utbildningar som utbildningar i finansiella instrument. Delta Trading Institute startades 2001 och har sedan dess hållit avancerade derivatutbildningar för bl.a. de nordiska börserna och finansiella institut över hela världen.

 

Kursutbud
Vårt programutbud är allt ifrån grundläggande introduktionsutbildningar till marknadens mest avancerade derivatutbildningar. Vi tillhandahåller också förberedande Swedsec- utbildningar och årlig kunskapsuppdatering (ÅKU) av Swedsec. En stor del av vår verksamhet är skräddarsydda utbildningar och seminarier för anställda i finansbranschen och deras kunder.

Vår målsättning är att tillhandahålla utbildningar som ligger i tiden och där vi finner att våra kunder har ökade behov. Vi har exv. stärkt vårt kursutbud med utbildningar i Teknisk Analays och Risk Management. Vårt stora kontaktnät gör att vi lyckats knyta de bästa föreläsarna till våra utbildningar.

 

Vision
Vår vision är att etablera långsiktiga relationer till våra kunder, som en naturlig samarbetspartnern för finansiell kompetensutveckling inom företaget och gentemot slutkunden.

 

Kunder
Vi tillhandahåller utbildningar och semiarier till bl.a. svenska storbanker, fondkommissionärer, internetbanker, Finansinspektionen och de Nordiska börserna.

Andra områden där vi tillhandahåller nordens kanske mest populära och kvalitativa utbildningar är Valuta- och PenningmarknadernaTeknisk AnalysRisk Management och Strukturerade Produkter.Vi har dessutom ett av marknadens mest kundanpassade utbud av förberedande SwedSec-utbildningar samt av den årliga kunskapsuppdateringen (ÅKU).Mer om innehållet, våra populära lärare och kommande kurstillfällen finns här!