Nordic Financial Training

Penning och obligationsmarknaden

 

Anmäl Datum Plats Omfattning Pris (exkl moms)
BOKA 2013-04-10 Stockholm 1 dag 5 500kr

 

Målgrupp

Kursen är lämplig för front- Middle- och back officearbetare på institutionella aktörer samt riskmanagers. Du som är intresserad av derivatmarknaden och de kontraktkonstruktioner som handlas där hänvisas till Grundkurs räntederivat.

 

Förkunskaper

Inga förkunskaper behövs

 

Kursmål

Att få en djupare genomgång av penningmarknadens produkter och kunna behärska de regler och konventioner som styr handeln samt kunna beräkna likvid/avräkningsbelopp utifrån en given marknadsränta.

 

Innehåll

De vanligaste instrumenten; depositlån, repotransaktioner, statskuldväxlar, certifikat och raka kupongobligationer. Vi går också igenom penning- och obligationsmarknadens olika aktörer.

 

Kursspråk

Svenska