Nordic Financial Training

Handel med aktier

 

Anmäl Datum Plats Omfattning Pris (exkl moms)
BOKA 2013-06-11 Stockholm 1 dag 5 500 kr
BOKA 2013-08-22 Stockholm 1 dag 5 500 kr

 

Målgrupp

Till dig som vill lära dig hur börs systemen är uppbyggda och få grundläggande kunskap i regler och lagar kring handel med aktier.

 

Förkunskaper

Till kursen behövs inga förkunskaper.

 

Kursmål

Att få kunskap om börserna på aktiemarknaden och hur handeln går till samt en inblick i lagarna.

 

Innehåll

En handelsdag på börsen, jämnvikts- öppningspris, prioritering, ordertyper och stängningen. Handel- och rapporteringsregler. Huvudpunkterna i ”insiderstrafflagen” och ”anmälningsskyldighet”. Blankning, teckningsoptioner, split, utdelning, emission och högfrekvenshandel.

 

Kursspråk

Svenska

Produktblad

Produktblad