Nordic Financial Training

Strukturerade produkter

 

Anmäl Datum Plats Omfattning Pris (exkl moms)
BOKA 2013-06-12 Stockholm 1 dag 5 500 kr
BOKA 2013-08-23 Stockholm 1 dag 5 500 kr

 

Målgrupp

En endagsutbildning för dig som är intresserad av eller arbetar med dessa typer av produkter och behöver en grundläggande förståelse för produkternas konstruktion och karaktär

 

Förkunskaper

Kunskaper motsvarande utbildningen introduktionskurs i aktiederivat eller grundläggande kunskaper om aktier och obligationer.

 

Kursmål

Att få grundläggande kunskaper om produkternas konstruktion, nackdelar och fördelar.

 

Beskrivning

Utbildningen ger först en bakgrund om produkternas utveckling och grundläggande egenskaper. Därefter går vi igenom grundläggande obligationsteori och optionsvärdering i syfte att förstå delarna i produkterna. Resterande kurstid ägnas åt att granska aktuella prospekt med avseende på marknadstro, risk-/avkastningsstruktur, Break Even-nivåer och övriga villkor som kan påverkaprodukternas avkastning och risk.

 

Kursspråk

Svenska

Produktblad

Produktblad