Nordic Financial Training

Räntederivat

 

Anmäl Datum Plats Omfattning Pris (exkl moms)
BOKA 2013-04-12 Stockholm 1 dag 5 500 kr

 

Målgrupp

Kursen är lämplig för Front-, Middle- Back officearbetare på institutionella aktörer samt riskmanagers. Du som har behov av att känna till den speciella terminologin som används på derivatmarknaden kan också med fördel gå denna utbildning. Du som är intresserad av avistamarknadens instrument eller ränteswapar hänvisas till Grundkurs Penning och Obligationsmarknaden och Grundkurs Ränteswapar.

 

Förkunskaper

Förkunskaper motsvarande GK penning och obligationsmarknaden och valutamarknaden behövs.

 

Kursmål

Att få en djupare genomgång av de vanligaste räntederivatkontrakten som handlas på den svenska marknaden samt några av de mest likvida internationella derivatkontrakten.

 

Innehåll

Kontraktkonstruktioner, kassaflöden och de kritiska tidpunkter som kontrakten reglerar. Central motpartsclearing, prissättning och värdering, användningsområden, spekulation och hedge med räntederivat samt börsens clearing och riskhantering avseende räntederivat.

 

Kursspråk

Svenska

 

Boka genom att klicka på önskat datum