Nordic Financial Training

Licensieringsutbildning för rådgivare – Swedsec (3 dagar)

BOKA

Målgrupp

Utbildningen vänder sig i första hand till anställda inom värdepappersinstitut som i sitt arbete har kundkontakter och ger rekommendationer till utomstående, utför transaktioner eller andra åtgärder med finansiella instrument. Härutöver omfattas även personer som utför affärer med finansiella instrument för sin arbetsgivare.

 

Förkunskaper

Allmänna kunskaper om värdepappersmarknader

 

Kursmål

Att kunna ta SwedSecs test för att bli licensierad
Syftet med licensiering är att upprätthålla allmänhetens förtroende för de företag som verkar på värdepappersmarknaden. Kvalitén och standarden på den personal som arbetar i dessa företag är av stor vikt för allmänhetens förtroende för den verksamhet som företagen bedriver. Av avgörande betydelse i detta sammanhang är kvalitén på rådgivningstjänster till kund och förvaltning av kunders medel i finansiella instrument.

 

Beskrivning

Hela kursen omfattar 3 dagar, som är uppdelade i två block. Kursen innehåller samtliga 3 delområden som framgår enligt Swedsecs kunskapskrav.

1. Produkter och hantering av kunders affärer

2. Ekonomi

3. Kundmöte, etik och regelverk

 

I kursavgiften ingår kurslitteratur som skickas till deltagarna före kurstillfället (Medtag kurslitteraturen vid kurs).